Почитувани,

Со воведувањето на заострените мерки на 8 април 2020 година за заштита и спречување на ширење на CVOID-19 (коронавирус), се воведува воонредно работно време на Аптеките на ПЗУ „Жива Фарм”, со цел олеснување на набавката на лекови, помагала за пациентите со акутни и хронични терапии.

Работно време од 9 април 2020 година во работни денови, понеделник до петок на подружници:

„Жива Фарм” 1, ул. „Б. Трајковски” 3/1 (Бауман споменикот) од 07:00 до 15:00

„Жива Фарм” 2 ул. „Маршал Тито” бб (до Стопанска банка) од 07:00 до 15:00

„Жива Фарм” 3 ул. „Благој Ѓорев” 37 (спроти Театарот) од 07:00 до 15:00

„Жива Фарм” 4 ул. „Благој Ѓорев” 93 (пред Хигиенски завод) од 07:00 до 15:00

„Жива Фарм” 5 ул. „Шефки Сали” 1 (пред Уред) од 07:00 до 15:00

Работно време од 9 април 2020 година во работни денови, понеделник до петок на подружници:

„Жива Фарм1 ул. „Б.Трајковски 3/1 (Бауман споменикот)  од  15:00 до 20:00

можност за услужување на пациенти  во аптека, можност за порачка по телефон и подигнување на подготвена нарачка, можност за порачка по телефон и достава по дежурна такси служба

КОНТАКТ телефон 078 409 771 и 043 235 121

Работно време од 9 април 2020 година во викенд, сабота и недела:

„Жива Фарм1 ул. „Б.Трајковски 3/1 (Бауман споменикот)  од  07:00 до 15:00

можност за услужување на пациенти  во аптека, можност за порачка по телефон и подигнување на спремна нарачка, можност за порачка по телефон и достава по дежурна такси служба

КОНТАКТ телефон 078 409 771 и 043 235 121