Соопштение за повторна средба за избор на членови во Советите на урбаните задници

  1. Урбана заедница „Димче Мирчев“ 24.09.2019 во 18 часот објект НВО-(спроти Градинката во Дворови).
  2. Урбана заедница „Населба Дoрутовец“ 24.09.2019 во 20 часот објект-продавница.
  3. Урбана заедница „Васа Кошулчева“ 24.09.2019 во 18 часот во просториите на Општина Велес.
  4. Урбана Заедница „Шорка“ 24.09.2019 во 20 часот во просториите на Општина Велес
  5. Урбана заедница „Родна Ивева“ 24.09.2019 во 18 часот објект продавница (наспроти трафостаницата).
  6. Урбана заедница „Тунел“ 26.09.2019 во 19:30 часот во ООУ „Васил Главинов“.
  7. Урбана заедница „Керамидна“ 26.09.2019 во 18 часот во ООУ „Васил Главинов“.
  8. Урбана заедница „Трајче Панов“ 27.09.2019 во 18 часот во просторијата на УЗ „Трајче Панов“.

Со почит,

Градоначалник
на Општина Велес
Аце Коцевски