Почитувани сограѓанки и сограѓани, припадници на турската заедница во Општина Велес,

Во свое лично име и во име на Советот на Општина Велес, Ви го честитам 21 декември, Денот на наставата на турски јазик.

Образованието на мајчин јазик и неговата употреба се најзначајните човекови права кои како столбови на идентитет на еден народ, тој се негува и промовира.

Велес како град на соживот и заедништво, има долгогодишна традиција на негување на различните култури, традиции и религии. Препознавњето и признавањето на уникатноста во различното, го прави Велес мултикултурно општество со предзнак на еднаквост.

Негувањето и унапредувањето на пријателските односи со неколку градови од Република Турција е доказ за постоењето на цврсти односи помеѓу заедниците во Општина Велес и поради тоа во иднина посакувам да продолжиме заеднички да ги негуваме културните особености и да работиме на промоција на секое поле од општествениот развој на нашиот Велес.

Со почит,

Аце Коцевски,

Градоначалник на Општина Велес