Нека ни е честит Денот на македонскиот јазик и на македонската азбука, 5 Мај.

Јазикот е најголемото културно и историско богатство на една нација со кој се идентификува и издвојува од другите народи.

Да останеме доследни и верни на корените и традицијата, да продолжиме да го чуваме и негуваме мајчиниот јазик.