Во континуитет се потпишуваат решенијата за исплата на еднократна парична помош за секое новороденче во Општина Велес.
Повеќе информации околу критериумите и начинот на исплата може да најдете на следниот линк: bit.ly/3HbXtih
Најдоброто за најмалите, зашто Велес е на сите нас!