Во тек е репарација и реконструкција на урбаната опрема на четири детски игралишта во градот, но во наредниот период ќе се обноват сите детски реквизити во градот и околните села.
Предвидените активности од кампањата #СакајГоВелес продолжуваат, Велес станува поубаво место за живеење!