Поради технички проблеми со ПОС терминалот кој е во Граѓански сервис центар, не е во можност да се  врши наплата на средства за услугите на општината.

Се замолуваат граѓаните, за услугите што ги користат од општината, да вршат уплата во своите деловни банки или во АД Пошта.

Во прилог на известувањето се приложени примероци на налози ПП обрасци за уплата на надоместоци за извршените услуги.

Кога ќе се воспостави контрола над ПОС терминалите и ќе се отстрани проблемот, дополнително ќе бидете информирани.

Административна такса

Данок на имот

Данок на промет

Данок на наследство и подарок

Ве молиме за разбирање

 

Со почит,

Општина Велес


Обрасци