Согласно Законот за младинско учество и младински политики, Општина Велес објавува Јавен повик за избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Велес.

Јавниот повик трае 30 (триесет) дена сметано од денот на објавувањето.

Детални информации за Јавниот повик може да се најдат на следниот линк (или во делот МЛАДИ / МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР).