На денешната седница на Советот за развој на Вардарски плански регион беа дискутирани повеќе тековни теми, меѓу кои и проблемот што општините од овој регион го имаат со уличните кучиња.
Изградба на регионален центар – прифатилиште за згрижување на бездомните животни во текот на 2022 година е заедничкиот заклучок на сите присутни на состанокот, со што ќе ја заштитиме безбедноста на граѓаните од една страна, но и ќе обезбедиме хуман третман на кучињата од другата.