Општина Велес продолжува со хортикултурно уредување на јавните површини во градот. На косината спроти Центарот за вработување, на левата страна на градот, вработени во ЈКП Дервен денеска засадија нови зелени садници. Во текот на наредниот период овој простор ќе биде дополнително оплеменет со нови зелени и цветни садници.

Општина Велес продолжува посветено да работи на разубавување на јавните прометни површини, но истовремено упатува и апел да се чува и одржува природата.