По завршување на јавните повици за субвенционирање на физички лица за купен велосипед, сончев колектор и инвертер уред за 2021 година, Градоначалниккот на Општина Велес донесе решенија за одобрување на барањата за субвенционирање физички лица за купен велосипед, сончев колектор или инвертер уред за следните баратели:

Баратели на субвенции за велосипеди

Баратели на субвенции за сончев колектор

Баратели на субвенции за инвертер уред