ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2021 ГОДИНАПРОГРАМИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2020 ГОДИНАНАЦРТ ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2021 ГОДИНАПрезентација на Нацрт-програмите на Општина Велес за 2021 година