Градежни активности и во село Чалошево. Во тек се градежни зафати за реконструкција на улица во населеното место. Улицата е во должина од 80 метри и ќе се реконструира со завршен бетонски слој.

Општина Велес продолжува со инвестирање во руралните средини кои се неопходни за рамномерен развој на општината.