Во рамки на проектот „Одржлив урбан развој на ромските заедници”, финансиран во рамки на ИПА програмата на Европска Унија, спроведуван од Здружението за хумано домување Хабитат Македонија, во партнерство со општините Шуто Оризари и Велес, а согласно Правилникот за набавки на Здружението за хумано домување Хабитат Македонија од 28.12.2015 година се објавува ЈАВЕН ПОВИК И УСЛОВИ НА НАБАВКА бр. 32/2020, со што ќе се финансираат четири детални урбанистички планови во делови од градот каде претежно живеат сограѓани Роми.