Активно се работи на новиот спортски терен кај автобуската станица. Во тек е постилање со тартан подлога, со што жителите од овој дел на градот ќе добијат нов современ терен за спорт и рекреација.