Во тек е поставување на ивичници и целосна реконструкција на тротоарот на улица “Живко Фирфов” со бехатон плочки.
Овие зафати се во склоп на започнатите градежни активности за реконструкција и асфалтирање на оваа улица.
Поубав Велес станува реалност!