Деловник на Советот на Општина Велес

Деловникот на Советот на Општина Велес (Службен гласник бр.12/2007) Превземи документ
Одлука за измена и дополнување на Деловникот на Советот на Општина Велес (Службен гласник бр.3/2009)  Превземи документ
Одлука за измена и дополнување на Деловникот на Советот на Општина Велес (Службен гласник бр.18/2010)  Превземи документ