Почетна

Локална самоуправа

 • Градоначалник
  – Обраќање до граѓаните
  – Биографија
  – Прашај го градоначалникот
  – Надлежности на градоначалникот
  – Сите градоначалници на Велес
 • Совет
  – Надлежности
  – Права и должности на членовите на советот
  – Деловник за работа на советот
  – Членови на советот на Општина Велес
  – Комисии
  – Дневен ред на седниците
  – Видео седници
  – Службени гласници
  – Прес конференции и информации
 • Администрација
  – Статут на Општина Велес
  – Надлежности на општината
  – Листа на надлежности
  – Организациска структура
  – Контакти на вработени
  – Извештаии
  – Вработување во Општина Велес
  – Мерење на успешност
 • Урбани и месни заедници

Услуги

 • Е-Услуги
 • Е-Даноци
 • Пријави проблем
 • Е-Одобрение за градење
 • Е-Урбанизам
 • Градежно земјиште
 • Служби за помош на граѓаните

Граѓански буџет

 • Буџет на Општина Велес
 • Јавни Набавки
  – План за јавни набавки
  – Склучени договори
  – Огласи
  – Индикатори за јавни набавки
 • Финансиски индикатор
 • Финансиска отчетност

Проекти

 • Комунална инфраструктура
 • Евроинтеграции и лер
 • Животна средина
 • Образование
 • Култура
 • Социјална заштита
 • Спорт
 • Млади

Медија Центар

 • Актуелни информации
 • Соопштенија/Известувања
 • Комунални дејности
 • Конкурси
 • Објава/Повик
 • Настани
 • Прес-Конференции
 • Обраќања/Честитка

Слободен пристап до информации

Контакт