Политика за интегритет на Општина Велес Превземи документ
Етички кодекс на локални функционери  Превземи документ
Кодекс за административни службеници Превземи документ
Правилник за внатрешно пријавување  Превземи документ
Листа на локални фунционери – ДКСК Превземи документ
План за проценка на ризици од корупција 2022 Превземи документ

Почитувани граѓани, Општина Велес отвори електронско пријавување на мито и корупција во Општина Велес.

Анонимноста и дискрецијата на корисниците е важен услов за граѓаните да се охрабрат и да бидат наши сојузници во борбата против корупцијата.

Воедно, граѓаните ќе може да поднесат пријава анонимно по електронски пат преку веб-страницата на Општина Велес www.veles.gov.mk или со испраќање e-mail на следнава адреса: prijavikorupcija@veles.gov.mk

Заинтересираните службеници и граѓани можат да контактираат и со овластеното лице за заштитено внатрешно пријавување Анита Пивкова на следните контакти е-пошта: anita.pivkova@veles.gov.mk или на телефон 078/394-547.

Целта на проектот „Пријави корупција“ е спречување и превенција на ризиците од корупција, како систем за ефикасна превенција во борбата против корупцијата.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА НА КОРУПЦИЈА