КОНТАКТ ИНФО
 • Адреса:
  ул. Панко Брашнар бр.1, 1400 Велес
 • Работно време:
  Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30 часот
  (Пауза од 11:00 до 11:30 часот)
 • Телефон (централа):
  +389 43 232 406
 • Телефон (факс):
  +389 43 232 966
 • Е-пошта
  opve@veles.gov.mk