Граѓаните на Општина Велес можат да воспостават контакт со градоначалникот на oпштината Марко Колев, со пополнување на следната контакт форма:

    НАПОМЕНА: Сите email адреси од кои што ќе бидат упатени навредливи, заканувачки и слични пораки ќе бидат блокирани за понатамошна комуникaција.