• Сокол Таневски (1946-1949)
 • Димче Пенев (1949-1950; 1955 -1957)
 • Ѓоре Николов – Ганди (1950-1951)
 • Љубе Зафировски (1951-1953)
 • Славчо Слабев (1953-1955 )
 • Благој Тикваровски (1957 – 1960)
 • Стојче Ивановски (1961-1965)
 • Димче Козаров (1965-1967)
 • Методија Зврцинов (1967-1969)
 • Александар Ворналиев (1969-1974)
 • Стево Ќулумов (1974-1982)
 • Ристе Ристевски (1982-1984)
 • Трајче Џалев (1984-1986)
 • Лилјана Бојаџиева (1986-1990)
 • Трајко Пренџов (1990-1996)
 • Ордан Николовски (1996-2000)
 • Аце Коцевски (2000-2009)
 • Горан Петров (2009-2013)
 • Славчо Чадиев (2013-2017)
 • Аце Коцевски (2017-2021)