Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Службено лице Е-маил Телефон Мобилен
Марија Цилакова marija.cilakova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351 876
Магдалена Грубор magdalena.grubor@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 379 671
Даниела Саздова daniela.sazdova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 313 563
Фросина Маџарова frosina.madzarova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 345 164