Почитувани,

Ве известувам дека и овој понеделник 21 Март ќе имам „Отворен ден“ за средба со жители, здруженија на граѓани, установи, институции и други правни лица кои со конструктивни предлози ќе придонесат во подобрување на работата на локалната самоуправа.

Ве поканувам присуството да го закажете на следниот телефонски број: 076/351-674 лице за контакт: Сања Карабатова Игновска, секој работен ден во периодот од 08:00 до 17:00 часот.