Продолжи изградбата на кејот од десната страна на река Вардар. Градежните работи се во тек за изградба на кејот на потегот од Мало мовче до Стар мост. Граѓаните на Велес добиваат уште едно модерно уредено катче за релаксација.