Јавното претпријатие „ПАРК-СПОРТ И ПАРКИНЗИ“ Велес, по тест периодот за усогласување на системот за евиденција на возила со мобилните оператори, официјално започнува со наплата на услугите на јавните паркинг места по зони, каде што се поставени информативните табли.

Повикуваме граѓаните внимателнио да ги следат информациите од таблите и точно да ги внесуваат податоците за возилото или да се консултираат со службените лица кои се наоѓаат на паркинг местото.

Поконкретни информации за начинот на користење на паркинг местото за наплата ќе можете да добиете на следниов линк:

Информации за начинот на користење на зонското паркирање во Општина Велес