Изминатиов период активно се работи на подобрување на патната инфраструктура на левата страна на градот. Улицата “Орце Шутев” е целосно реконструирана со завршен слој од асфалт.
Со реконструкцијата на оваа и улицата “Ганчо Хаџи Панзов” населбите Прцорек и Костурница ги поврзавме со асфалт и со тоа значително се подобри секојдневното функционирање во овој дел од градот.