Почна реконструкција на уште еден крак на улицата „Трајче Петкановски“ во населба Превалец. Реконструкцијата на овој крак опфаќа поставување на завршен слој од бетон во должина од 170 метри.

Општина Велес продолжува со инфрастурктурни зафати на сите делови од градот.