ПРИКЛУЧИ СЕ НА ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД

Општина Велес и годинава се приклучува на акцијата „Генералка викенд 23“ . Во рамки на акцијата за собирање на селектиран отпад ќе бидат вклучени децата од детската градинка „Димче Мирчев’, учениците од основните и средните училишта во градот, вработените во ЈКП „Дервен“ и граѓанските организации.. Првата акција ќе се одржи на 12 мај, петок,  со…

Известување за градежните работи за реконструкција на ул „Архиепископ Михаил“ од раскрсница со ул „8ми Септември“

И З В Е С Т У В А Њ Е Се известуваат  граѓаните на Општина Велес дека од Среда-  10.05.2023 год ќе започнат градежните работи за реконструкција на ул “Архиепископ Михаил“ од раскрсница со ул “8ми Септември“ до раскрсница со ул “ Кирил и Методиј “ (до пред влезот во ООУ“ Кирил и Методиј…