ВЕЛЕС ПРВА МАКЕДОНСКА ОПШТИНА СО ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ЈАВЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ

Општина Велес е првата македонска општина со Физибилити или Студија на изводливост за јавен градски превоз. Овој значаен документ кој ги утврдува постојните состојби и предлага решенија за развој на современ и ефикасен градски превоз е финансиран од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка, а спроведуван од Програмата за развој на Обединетите Нации УНДП. Студијата во…