ПРЕТСТАВЕНИ ВЕЛОСИПЕДСКИТЕ ДОСТИГНУВАЊА НА ЗГ „ВЕЛЕС БАЈКИНГ” ВО РАМКИ НА ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ 2023

Со организирана изложба на спортска велосипедска опрема, велосипеди и фотографии од велосипедските доживувања, остварувања и подвизи кои ги има постигнато Здружението на граѓани „Велес бајкинг” од Велес, денес во просториите на Европска куќа Велес беше и официјално претставена Програмата за сите активности со кои Општина Велес и оваа година ќе ја одбележи Европската недела на…

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ ПО ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

Градоначалникот на Општина Велес, по спроведената постапка по Јавниот оглас бр.02/2023 (со арх.бр.08-3701/2 од 05.09.2023 година) за прием на работник во работен однос на неопределено време на работно место-Магационер/доставувач, ниво А2, шифра УПР 04 05 А02 002– 1 (еден) извршител, изврши избор на следниот кандидат: Ангел Станкоски Врз основа на одлуката за избор, со избраниот…