8 ДЕКЕМВРИ – СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

8 Декември – денот кога се одбележува делото на првиот словенски писател и просветител, творецот на Охридската школа, Свети Климент Охридски. Тој е најревносниот и најистакнат ученик на Светите браќа Кирил и Методиј, учествува во нивната мисија посветена на ширење на словенската богослужба и словенското православие. Свети Климент се смета за закрилник и патрон на…