РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ВО СЕЛО ИВАНКОВЦИ

Во тек е реконструкција на улица во село Иванковци. Во должина од 150 метри на улицата се поставува бетонски слој. Општина Велес продолжува со градежни инвестиции во руралните средини и населени места.