Решение за одобрување на барањето за субвенционирање физички лица за купен велосипед за 2022 година

Согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен велосипед („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 08/22), а врз основа на Одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечни субвенција на физичко лице за…

Соопштение- Градски базен

Се известуваат граѓаните на Велес дека Градскиот базен ќе биде привремено затворен во деновите петок, сабота и недела (19,20 и 21. август 2022 година) поради редовна интервенција за хлорирање на водата. Имајќи во предвид дека за интервенцијата се потребни неколку дена, базенот повторно ќе биде отворен во понеделник, 22 август 2022 година. ЈП „Парк-спорт и…