Уште една реконструкција на левата страна на градот завршува!

Интензивните градежни зафати за реконструкција на улицата “Ганчо Хаџи Панзов” завршуваат. Механизацијата работи на терен за асфалтирање на оваа улица, со што населбите Костурница и Прцорек ќе бидат поврзани со асфалт.