ЗАВРШУВААТ ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ НА УЛИЦА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА

Во завршна фаза се градежните зафати на тротоарите  на улица „Невена Георгиева Дуња“ . Со градежните работи се изврши поплочување со бехатон плочки на вкупна површина од 300 метри квадратни со цел безбедно движење на пешаците во овој дел на градот. Општина Велес продолжува со реализација на планираните активности во служба и во корист на…

ОБЈАВА бр.1/2024 (прв пат) за давање под закуп на движни ствари во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање

ПРЕДМЕТ НА ЈАВНОТО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ   Предмет на јавното електронско наддавање е закуп на движни ствари/урбана опрема на „Еко-камп со парк на авантури за деца и платформа за набљудување на птици на дел од езеро „Младост“, сопственост на Општина Велес, кој се простира на КП бр.126/6, КО Башино село-вон град, Општина Велес. Истиот се издава…