ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ВО СЕЛО ИВАНКОВЦИ

Во тек се подготвителни земјени работи за реконструкција на една улица во село Иванковци. По завршувањето на земјените работи и подготвувањето на теренот, улицата ќе биде асфалтирана. Инвестициите во руралните средини остануваат приоритет во работењето за рамномерен развој на општината.  

PROJECT “SMART SOLUTIONS VELES … TO BE CONTINUED”

ANNOUNCE Municipality of Veles is launching a tender procedure for procurement, installation and functionality (commissioning) of urban equipment – smart elements, including: 4 smart bus stops, 4 smart solar benches, 4 smart bus information boards, 2 underground containers with a smart system, 10 electric bicycles with 1 station with smart locks, 4 chargers for electric…

ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ВО СЕЛО МАМУТЧЕВО

Во тек се градежни зафати за реконструкција на улица во село Мамутчево. Се прават последните подготовки за поставување на завршен слој од бетон. Општина Велес продолжува со инвестирање во руралните средини за рамномерен развој на општината.