ДНЕВЕН РЕД НА КОМИСИИТЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 25 СЕДНИЦА

Почитувани, Ве известуваме дека одржувањето на седниците на Комисиите при Советот на Општина Велес за 25та седница ќе се одржат во живо на официјалниот јутуб канал на Општина Велес. Во прилог покани со дневен ред за секоја комисија во која е наведен денот и часот на одржување. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на…

ДНЕВЕН РЕД НА КОМИСИИТЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 24 СЕДНИЦА

Почитувани, Ве известуваме дека одржувањето на седниците на Комисиите при Советот на Општина Велес за 24та седница ќе се одржат во живо на официјалниот јутуб канал на Општина Велес. Во прилог покани со дневен ред за секоја комисија во која е наведен денот и часот на одржување. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на…

ДНЕВЕН РЕД НА КОМИСИИТЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 23 СЕДНИЦА

Почитувани, Ве известуваме дека одржувањето на седниците на Комисиите при Советот на Општина Велес за 23та седница ќе се одржат во живо на официјалниот јутуб канал на Општина Велес. Во прилог покани со дневен ред за секоја комисија во која е наведен денот и часот на одржување. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на…

ДНЕВЕН РЕД НА КОМИСИИТЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 22 СЕДНИЦА

Почитувани, Ве известуваме дека одржувањето на седниците на Комисиите при Советот на Општина Велес за 22та седница ќе се одржат во живо на официјалниот јутуб канал на Општина Велес. Во прилог покани со дневен ред за секоја комисија во која е наведен денот и часот на одржување. Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој…

ДНЕВЕН РЕД НА КОМИСИИТЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 21 СЕДНИЦА

Почитувани, Ве известуваме дека одржувањето на седниците на Комисиите при Советот на Општина Велес за 21та седница ќе се одржат во живо на официјалниот јутуб канал на Општина Велес. Во прилог покани со дневен ред за секоја комисија во која е наведен денот и часот на одржување. Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој…

Дневен ред на комисиите на Советот на Општина Велес за 20 седница

Почитувани, Ве известуваме дека одржувањето на седниците на Комисиите при Советот на Општина Велес за 20та седница ќе се одржат во живо на официјалниот јутуб канал на Општина Велес. Во прилог покани со дневен ред за секоја комисија во која е наведен денот и часот на одржување. Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој…

Дневен ред на комисиите на Советот на Општина Велес за 19 седница

Почитувани, Ве известуваме дека одржувањето на седниците на Комисиите при Советот на Општина Велес за 19 та седница ќе се одржат во живо на официјалниот јутуб канал на Општина Велес. Во прилог покани со дневен ред за секоја комисија во која е наведен денот и часот на одржување. Комисија за финансирање, Буџет и локален економски…