Дневен ред за 19- та седница на Советот на Општина Велес

Почитувани Ве известуваме дека Советот на Општина Велес на ден 30.08.2022 година ќе ја одржи 19 та седница во прилог предлог дневен ред Советнички прашања. Квартален извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година. Предлог-одлука…

Дневен ред на комисиите на Советот на Општина Велес за 19 седница

Почитувани, Ве известуваме дека одржувањето на седниците на Комисиите при Советот на Општина Велес за 19 та седница ќе се одржат во живо на официјалниот јутуб канал на Општина Велес. Во прилог покани со дневен ред за секоја комисија во која е наведен денот и часот на одржување. Комисија за финансирање, Буџет и локален економски…