РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИОТ КОМПЛЕКС ВО ДВОРОВИ

Во тек се градежни зафати за реконструкција на спортско – рекреативниот комплекс во наслеба Дворови. Со проектот е предвидена реконструкција на спортските игралишта со што на постоечкиот асфалт на фудбалското и кошаркарското игралиште ќе се постави тартанска подлога, ќе се изгради нова ограда, ќе се постават нови светлечки столбови со рефлектори и ќе се постават…

ПРЕЗЕНТИРАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО ЗА ОДНЕСУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НА 11, 13 И 15 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

Во Големата сала на Општина Велес денеска се одржа презентација на резултатите добиени од истражувањето спроведено меѓу учениците на возраст од 11, 13 и 15 години. Истражувањето е дел од Студијата за однесувањето поврзано со здравјето кај децата од училишна возраст и се спроведува секоја четврта година во 51 земја од Европа, Северна Америка, Канада…