ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН УП НА КП 1224 КО БАШИНО СЕЛО ЗА НАМЕНА Г3.1

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15,…

Прочитај повеќе

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН УП КО БАШИНО СЕЛО ЗА НАМЕНА Е1.13 ГОЛЕМ РИД

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15,…

Прочитај повеќе

ПОТПОРНИОТ ЅИД КАЈ УЛИЦА КУМАНОВСКА Е ВО ЗАВРШНА ФАЗА

Изградбата на потпорниот ѕид на улица „Кумановска“ е во завршна фаза со што ќе се обезбеди стабилност на улицата и косината на железничката пруга Велес-Битола. По завршувањето на потпорниот ѕид,…

Прочитај повеќе

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦА „ПЕТРЕ ПРЛИЧКО“

Започнаа подготовките за реконструкција на улицата „Петре Прличко“ кај Градскиот пазар. Во тек се земјени работи и подготовка на коловозот пред асфалтирање. Реконструкцијата опфаќа замена на тампонскиот материјал со нов,…

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат граѓаните кои живеат или транзитираат на улица „Белградска“ , на потегот од спој со улица „Киро Ќучук“ до спој со улица „Невена Георгиева Дуња“, дека во петок, 9…

Прочитај повеќе

ЗАПОЧНУВА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦА „8 МАРТ“

Од денеска, 5 февруари, ќе започнат подготвителните и градежните работи за реконструкција на дел од улицата „8ми Март“. Сообраќајот ќе се одвива согласно одобрен времен режим на движење. Општина Велес…

Прочитај повеќе

СЕ РЕКОНСТРУИРА ПЕШАЧКАТА ПАТЕКА КАЈ ГРАДСКИОТ ПАЗАР

Во тек се градежни зафати за реконструкција на пешачката патека на улица „Нада Бутникошарова“, поточно помеѓу дуќаните и долниот дел на Градскиот пазар. Градежните работи на вкупна површина од 177…

Прочитај повеќе