ВТОРО ИЗДАНИЕ НА КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА ФЕСТИВАЛ НА ЏЕЗ, ВОРЛД И СОВРЕМЕНА МУЗИКА

Во рамки на Програмата за активности на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка и годинава ќе се реализира манифестацијата „Фестивал на џез, ворлд и современа музика“ на која ќе настапат бројни музички групи. Второто издание на овој фестивал ќе се реализира во септември во организација на Здружение за култура, уметност и млади…

Р Е Ш Е Н И Е за избор на здружение на граѓани на кое се делегира дел од надлежноста на Општина Велес во областа на културата –културната манифестација „Фестивал на џез,ворлд и современа музика“

Врз основа на член 24, став 2  и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 4 од Одлуката за делегирање на дел од надлежностите на Општина Велес во областа на културата –културната манифестација  „Фестивал на џез,ворлд и современа музика“ („Сл. гласник на Општина Велес“ бр.1/23), а во согласност…