ПРЕЗЕНТИРАН НАЦРТ-ПРОЕКТОТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВЕНДИНГ МАШИНИ ЗА СОБИРАЊЕ ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС, ПРЕДЛОЖЕН ОД СТРАНА НА МЛАДИТЕ ВЕЛЕШАНИ

Општина Велес го реализираше вториот настан во рамки на проектот на Агенцијата за млади и спорт (АМС) за младинско учество и вклучување на младите во донесувањето одлуки на локално ниво во областа на животната средина и климатските промени, финансиски поддржан од Фондот за деца на Обединетите нации (УНИЦЕФ). По претходно одржан настан каде младите средношколци,…

ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА НАСИЛСТВОТО – КАМПАЊА „16 ДЕНА АКТИВИЗАМ“

Во рамки на кампањата „16 дена активизам – борба против насилството врз жените и родово базирано насилство“, денеска во Општина Велес се одржа дебата на која се дискутираше за најгорливиот проблем во локалната заедница, насилството. На дебатата што ја организира Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Велес и Организација на жени Велес присуствуваа…

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА ЈКП „ДЕРВЕН“ ВЕЛЕС

Врз основа на член 17-а став 2 од Законот за јавните претпријатија („Службен Весник на Република Македонија„ бр.З8/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен Весник на Република Северна Македонија„бр. 75/19,89/22 и 274/22) како и Правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на…