Општина Велес предничи во услугите кон граѓаните

Со вкупно 47 услуги од различни области на надлежност, Општина Велес предничи во обезбедувањето на услуги кон граѓаните во однос на помалите општини кои обезбедуваат околу 10 услуги. Проектот на граѓанските  организации „Активо“, „Транспарентност Македонија“ и „НВО Инфо центар“ финансиран од Европската Унија покажа дека 66% од граѓаните на Велес се добро информирани за услугите…

РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО – 16 ДЕНА АКТИВИЗАМ

Во рамки на кампањата 16 дена активизам против родово базираното насилство, Организацијата на жените на Општина Велес, денес  организираше настан на тема „Заштита, реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семејно насилство низ системот на социјални услуги во локалната заедница”. Настанот има за цел да ја истакне неопходната потреба за континуирано делување и преземање конкретни…

ЧЕСТИТКА ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ КОЦЕВСКИ ДО ПРИПАДНИЦИТЕ НА КАТОЛИЧКАТА ВЕРОИСПОВЕД

Почитувани сограѓанки и сограѓани од католичка вероисповед, Во свое лично име, во име на Советот на Општина Велес и во име на сите жители на Општина Велес, Ви го честитам Божиќ – денот на Христовото раѓање. Посакувам празничните денови да ги минете во духот на христијанските пораки за мир и разбирање меѓу луѓето. Во сечиј…

Нацрт-Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за УПВНМ за Стопански комплекс од група на класи на намена Г(производство, дистрибуција и сервиси) со основна класа на намени Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП 1019/4, КП 1015/1 и КП 1016/1, КО Башино село– Општина Велес

ИЗВЕСТУВАЊЕ за изработка на Нацрт-Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за УПВНМ за Стопански комплекс од група на класи на намена Г(производство, дистрибуција и сервиси) со основна класа на намени Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП 1019/4, КП 1015/1 и КП 1016/1, КО Башино село– Општина Велес. Податоци и информации: Назив на…