Одлука за избор на кандидати по јавен оглас за вработување на административни службеници

  Врз основа на член 45 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.  27/14, 199/14, 48/15, 154/15 , 05/16 , 142/16 ,11/18 и Службен весник на…

Прочитај повеќе

Одлука за избор на кандидат за вработување на неопределено време овластени службеници во областа на безбедноста-Пожарникар спасител

О  Д  Л  У  К  А за избор на кандидат за вработување на неопределено време овластени службеници во областа на безбедноста-Пожарникар спасител Градоначалникот на Општина Велес, по спроведената постапка по…

Прочитај повеќе

Одлука за избор на кандидати за вработување на неопределено време овластени службеници во областа на безбедноста-Пожарникар спасител

Врз основа на член 50 став 13 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 13 став 2 од Правилникот за критериуми за селекција на кандидати за…

Прочитај повеќе

Одлука за избор на кандидати за вработување на неопределено време овластени службеници во областа на безбедноста-Пожарникар спасител-техничар

Врз основа на член 50 став 13 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 13 став 2 од Правилникот за критериуми за селекција на кандидати за…

Прочитај повеќе