СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ ВТОРА АЕРОСОЛНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, за спроведување на дезинсекција на подрачјето на Општина Велес, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести, Општина Велес го издава следното соопштение за јавност   Општина Велес ја информира јавноста дека, второто авионско третирање против комарци ќе го изврши на ден 01 јули…

Известување

Општина Велес од денес започнува со градежни работи за реконструкција на ул. „Борис Трајковски“ од ул. „АСНОМ“ до спој со ул. „Благој Ѓорев“, една од четирите улици во лоша состојба предвидени за реконструкција. Работите ќе ги изведува ДПГТТУ ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ. Сообраќајот ќе се одвива согласно одобрен времен режим и се апелира до сите учесници во…

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат граѓаните на општина Велес дека од денеска,  17 јуни, (понеделник) започнаа градежни работи за реконструкција на дел од улица „Никола Вапцаров“  од спој со улица „Тодор Јанев“ во должина од околу 150 метри. За време на изведувањето на градежните работи  улицата  ќе биде исклучена од сообраќај и ќе биде  поставена  соодветна сообраќајна сигнализација.…

ОДЛУКА СО ФОРМУЛАР ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 18 и “Службен весник на РСМ“ 89/22, 171/22),  Градоначалникот на Општина  Велес, на ден  04.06.2024 година  донесесе:   Одлука за неспроведување на…

ИЗВРШЕНА Е АЕРОСОЛНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Ве информираме дека во раните утрински часови е извршена аеросолна дезинсекција на територијата на Општина Велес, со третирањето е опфатена површина од 2000 хектари. Општината оваа активност ја спроведува како општа мерка за заштита на населението од заразни болести. Обезбедени се буџетски средства за уште две авионски прскања. Аеросолната адултицидна дезинсекција за заштита од возрасни…

ИЗВРШЕН НАДЗОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРВА АЕРОСОЛНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Под надзор од стручно лице од Центар за јавно здравје Велес, во 16:30 часот во Пеширово Свети Николе се изврши полнење на авионот со средство за аеросолна дезинсекција. По спроведена постапка за извршување на овие активности избран е операторот „Бониер“ Куманово. Согласно договорот помеѓу општината и операторот,  за авионска апликација на средство за аеросолна дезинсекција,…