РЕКЛАМНИ ПАНОА НИЗ ВЕЛЕС

На 27 локации низ главните улици на градот ќе бидат поставени дигитално паметни паноа за рекламирање и информирање на граѓаните. Одлуката ја донесоа советниците на последната седница на Советот на Општина Велес. Седум од паноата ќе бидат поставени на земја а 20 на канделабри.  

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН УП НА КП 1224 КО БАШИНО СЕЛО ЗА НАМЕНА Г3.1

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 18 и “Службен весник на РСМ“ 89/22, 171/22),             Градоначалникот на Општина  Велес, на ден  20.02.2024 година  донесесе Одлука за неспроведување на стратегиска…

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН УП КО БАШИНО СЕЛО ЗА НАМЕНА Б4.1

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 18 и “Службен весник на РСМ“ 89/22, 171/22),             Градоначалникот на Општина  Велес, на ден  16.02.2024 година  донесесе Одлука за неспроведување на стратегиска…

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН УП КО БАШИНО СЕЛО ЗА НАМЕНА Г4.1

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 18 и “Службен весник на РСМ“ 89/22, 171/22),             Градоначалникот на Општина  Велес, на ден  19.02.2024 година  донесесе Одлука за неспроведување на стратегиска…

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН УП КО БАШИНО СЕЛО ЗА НАМЕНА Е1.13 ГОЛЕМ РИД

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 18 и “Службен весник на РСМ“ 89/22, 171/22),             Градоначалникот на Општина  Велес, на ден  15.02.2024 година  донесе   Одлука за неспроведување на…

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИОТ КОМПЛЕКС ВО ДВОРОВИ

Во тек се градежни зафати за реконструкција на спортско – рекреативниот комплекс во наслеба Дворови. Со проектот е предвидена реконструкција на спортските игралишта со што на постоечкиот асфалт на фудбалското и кошаркарското игралиште ќе се постави тартанска подлога, ќе се изгради нова ограда, ќе се постават нови светлечки столбови со рефлектори и ќе се постават…

ПРЕЗЕНТИРАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО ЗА ОДНЕСУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НА 11, 13 И 15 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

Во Големата сала на Општина Велес денеска се одржа презентација на резултатите добиени од истражувањето спроведено меѓу учениците на возраст од 11, 13 и 15 години. Истражувањето е дел од Студијата за однесувањето поврзано со здравјето кај децата од училишна возраст и се спроведува секоја четврта година во 51 земја од Европа, Северна Америка, Канада…

ЕКО КАМПОТ НА ЕЗЕРО МЛАДОСТ ЌЕ БИДЕ ОТВОРЕН ЗА ПРЕСТОЈНАТА СЕЗОНА

Општина Велес го даде под закуп Еко кампот на Езеро Младост. Друштвото за трговија и услуги АЛЛ ИН ДООЕЛ Велес е концесионерот кој по завршувањето на јавниот оглас и сите административни процедури, во наредните 10 години ќе стопанисува со овој објект. Градоначалникот Марко Колев утрово одржа прв работен состанок со претставници на Друштвото за трговија…

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЕШАЧКАТА ПАТЕКА ВО НАСЕЛБА ДВОРОВИ

Во тек е реконструкција на печашката патека во населба Дворови која води до ОСУ „Јовче Тесличков“ преку која ќе има пристап и до спортско-рекреативниот комплекс. Патеката што со години е користена од жителите на оваа населба, учениците и наставниците се поплочува со бехатон плочки.  

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВЕН КОМПЛЕКС ВО НАСЕЛБА ПРЕВАЛЕЦ

Наскоро ќе започнат градежните работи за спортско –рекреативниот комплекс во населба Превалец. Градоначалникот Марко Колев, заедно со општинските служби денеска беа на предвидената локација за реконструкција на спортските терени на кои ќе се поставува нова урбана опрема. Изведувачот на градежните работи е избран и во наредните денови ќе се отпочне со работа на терен. Со…